Revista „Journal of Botany” își propune să pună în circuitul științific rezultatele cercetărilor în domeniile botanicii fundamentale și aplicative, ecologie și conservare a diversității plantelor.

Revista are statut de publicaţie ştiinţifică periodică, recenzată, cu Acces Deschis, de categoria C.

ISSN: 1857-2367
E-ISSN: 2587-3814
Periodicitate: bianual
Limbile de publicare: română, engleză
Fondator: Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”

Revista „Journal of Botany” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis.

Articole în revistă sunt publicate sub Licența Creative Commons CC BY 4.0

Revista nu percepe taxe pentru publicarea articolelor.

Revista este indexată în bazele de date ROAD, VINITY.

Numărul curent

Revista Botanică, Vol XIV, Nr. 1(24), 2022

Contacte
e-mail: journalofbotany @ gmail.com
Adresa juridică: str. Pădurii 18, Chișinău, Republica Moldova, MD-2002
Tel.: (+373 22) 52-38-98; 55-04-43

Colegiul de redacție

Politica editorială a revistei științifice „Journal of Botany”

Procedura de recenzare

Instrucțiuni pentru autori

Arhiva revistei

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției